Kunstgebit op implantaten

Ruim 25 jaar geleden heeft het implantaat zijn intrede gedaan. Het implantaat is een soort schroefje van zuiver titanium, een materiaal dat door het lichaam goed wordt geaccepteerd. Een implantaat vormt daarmee een solide basis voor een goede verankering van het kunstgebit.

U heeft er ongetwijfeld over gehoord of kent iemand in Uw omgeving die ze heeft: implantaten. In de volksmond ook wel ‘klikgebit’ genoemd, omdat het gebit op deze implantaten vastklikt. De vooruitstrevende techniek van speciale coatings en andere typen “schroefdraad ” zorgt ervoor dat het succespercentage op ongeveer 98% ligt. Het is dus een zeer betrouwbare techniek. Wij kunnen u, samen met de implantoloog, adviseren over het aantal implantaten dat noodzakelijk is. In veruit de meeste gevallen volstaan twee implantaten.

Op het implantaat kan, zodra dit is vergroeid met het kaakbot, een constructie worden geplaatst die het kunstgebit op zijn plaats houdt. Wij werken samen met het NKOI. De praktijk in Utrecht kan ook doorverwijzen naar implantologie Utrecht .

De kosten van implantaten voor de volledige prothese worden 100% vergoed vanuit de basisverzekering, de eigen bijdrage voor de prothese op implantaten is :

N

Implantaat gedragen prothese onderkaak 10%

N

Implantaat gedragen prothese bovenkaak 25%

Wat is een implantaat?

u kunt een implantaat vergelijken met een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Het implantaat wordt meestal gemaakt van titanium en heeft een keramische buitenlaag. Dit zijn beide materialen die het lichaam niet afstoot. Tegenwoordige tandheelkundige implantaten hebben een doorsnee van zo’n 3 tot 4 millimeter en zijn 10 tot 16 millimeter lang.

Wanneer worden implantaten toegepast?

Meestal wordt niet voor iedere tand een implantaat geplaatst. Om een kunstgebit goed te kunnen dragen worden er meestal twee en soms vier implantaten geplaatst. Implantaten in de onderkaak komen veelvuldig voor. Zelden worden in de bovenkaak implantaten geplaatst.

Een implantaat wordt vaak toegepast als het vervaardigen van een normale prothese wel gaat, maar niet (meer) het gewenste resultaat geeft. Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten.

Bij een controlebezoek kan beoordeeld worden of vervanging of aanpassen van uw prothese een optie is. Als daar geen sprake van is en de onderkaak te laag is om een goed functionerende prothese op te vervaardigen kunnen wij u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om de mogelijkheden van implantaten te onderzoeken.

Implantaten ook iets voor u?

Bij bijna iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen, al gelden er wel een aantal voorwaarden om een goed resultaat te kunnen realiseren. Zo moet er bijvoorbeeld genoeg kaakbot aanwezig zijn om de implantaten in te verankeren. Bovendien is het van belang dat het kaakbot en tandvlees gezond is. Als u instemt om implantaten te laten plaatsen dan verwijzen wij u schriftelijk door naar een van de tandarts-implantologen waar wij mee samenwerken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Met onze verwijzing naar de tandarts- implantoloog zorgt deze ervoor dat er eerst een röntgenfoto van Uw kaak wordt gemaakt. Met deze foto en een gezondheidsvragenlijst wordt er een machtiging (toestemming) aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Zodra deze machtiging is goedgekeurd kan er begonnen worden met de behandeling.

Neem contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek