Vergoedingen van uw zorverzekeraar

Als gecontracteerde tandprothetische praktijk hebben wij contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland. Voor u betekent dat dat wij onze nota naar uw zorgverzekeraar sturen en deze vervolgens bekijkt hoe u verzekerd bent en hoe ver u bent met uw eigen risico. De volledige prothese zit voor 75% in de basisverzekering. Dit betekent dat 75% van de kosten van de nieuwe prothese direct door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, mits u in aanmerking komt voor vergoeding. 25% van de kosten komen dus voor eigen rekening inclusief het restant van uw eigen risico als dit nog niet op is. Het eigen risico bedraagt vanaf 1 januari 2012 €220, – per jaar.

Voor een prothese op implantaten is een wettelijk eigen bijdrage bepaald van €125, – per kaakdeel. Voor een volledige prothese op implantaten komt dit dus neer op €250, -. Ook hierbij komt het restant van uw eigen risico als dit nog niet op is. Zowel de kosten van het implanteren als die van de nieuwe prothese zijn hierin verwerkt. Voorwaarde is wel dat de zorgverzekeraar een machtiging (toestemming) heeft afgegeven voor het maken van een volledige prothese op implantaten.

Reparaties en correcties aan de volledige prothese, denk hierbij aan scheurtjes, breuken, tand vervangen of vastzetten, rebasen (opvullen van de prothese) enz. zitten voor 100% in de basisverzekering. Ook hier geldt weer dat eerst uw eigen risico op moet zijn voordat u voor vergoeding in aanmerking komt. Partiële prothesen (plaatjes, frames) zijn niet opgenomen in de basisverzekering, maar worden (deels) vergoedt uit de aanvullende verzekering. In het geval van een nieuw plaatje of frame of een reparatie of correctie daaraan krijgt u vaak een deel van de kosten vergoedt door uw zorgverzekeraar mits u een aanvullende verzekering voor tanden heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar.